Middel 4 heads

MIDDEL

NORWAY | NORGE

Informasjon på norsk


Formålet med MIDDEL-prosjektet er å undersøke effektivitet av gruppemusikkterapi og/eller sangstund sammenlignet med vanlig pleie for sykehjemsbeboere med demens og depresjon. Studien har et cluster-randomisert design der hele sykehjemsavdelinger tilfeldig tildeles én, to eller ingen musikkintervensjon. Totalt (alle land) vil 1000 sykehjemsbeboere med følgende utvalgskriterier rekrutteres: minst fylt 65 år, og diagnostisert med både demens og klinisk depresjon. Beboere vil bli randomisert fra totalt 100 sykehjem, fordelt på seks land. Intervensjonene vil gå over et halvt år. Hovedkriteriet (endring av depresjonssymptomer over perioden) og flere sekundære utfallsmål vil undersøkes gjennom kliniske spørreskjemaer. Videre vil nivå av biologiske markører på depresjon og stress måles. Studien har høy teststyrke for å påvise mulig relevant klinisk effekt, samt terapieffektforskjeller mellom eldre med ulike demensdiagnoser. 

 

Data til den norske delen av MIDDEL-studien skal samles inn i samarbeid med Bergen kommune og Kinn kommune. Begge kommunene har en tydelig satsing på musikk i eldreomsorgen, med hele spekteret fra profesjonell musikkterapi til musikkbasert miljøbehandling og musikk som et kulturtilbud. Dermed har begge kommuner god kompetanse tilgjengelig, for gjennomføring av de to ulike musikkintervensjonene i MIDDEL. Musikkterapi er delvis, men ikke fullt ut utbygd innen begge kommuners eldreomsorg, noe som også passer godt til MIDDEL-studiens design.

Begge kommuner er aktive innen kunnskapsbasert fag- og tjenesteutvikling. Bergen kommune er vertskap for Kunnskapskommunen Helse Omsorg Vest, mens Kinn kommunes arbeid med reformen Leve hele livet i 2020 fikk pris av Helse- og omsorgsdepartementet.

 

MIDDEL locations in Norway

Data for the Norwegian part of the MIDDEL study will be collected in the municipalities of Bergen and Kinn.


Team in Norway:

Vigdis Sveinsdottir | PI international and in Norwegian team, project coordinator

PhD, serves as PI from the second year (i.e. May 2021) and is responsible for trial and data management (and biomarkers).
visv@norceresearch.no


Christian Gold |  Co-investigator

PhD, trained in music therapy, biostatistics, and trial management, with expertise in designing and conducting international multi-centre RCTs of music therapy, served as principal investigator (PI) during the first year and is responsible for overall trial methodology and conduct.
chgo@norceresearch.no


Jörg Assmus | Trial statistician
PhD, plans and conducts the statistical analyses.
jras@norceresearch.no


Monika Geretsegger | International trial management tasks

PhD, music therapist, clinical psychologist and senior researcher, with experience in working with people with dementia and designing and managing international trials, is responsible for issues like data quality and daily trial conduct.
moge@norceresearch.no


Jo Dugstad Wake | REDCap (RC) and other trial management tasks
PhD, information scientist with experience in database development for RCTs, sets up and maintains the electronic data capturing (EDC) systems.
jowa@norceresearch.no


Previous team member:

Brynjulf Stige | Contact/agreements with care homes and interventionists

PhD, provided expertise on music interventions in care homes and helped with service development and implementation in Norway.