Middel 4 heads

MIDDEL

NORWAY | NORGE

Informasjon på norsk

Formålet med MIDDEL-prosjektet er å undersøke effektivitet av gruppemusikkterapi og/eller sangstund sammenlignet med vanlig pleie for sykehjemsbeboere med demens og depresjon. Studien har et cluster-randomisert design der hele sykehjemsavdelinger tilfeldig tildeles én, to eller ingen musikkintervensjon. Totalt (alle land) vil 1000 sykehjemsbeboere med følgende utvalgskriterier rekrutteres: minst fylt 65 år, og diagnostisert med både demens og klinisk depresjon. Beboere vil bli randomisert fra totalt 100 sykehjem, fordelt på seks land. Intervensjonene vil gå over et halvt år. Hovedkriteriet (endring av depresjonssymptomer over perioden) og flere sekundære utfallsmål vil undersøkes gjennom kliniske spørreskjemaer. Videre vil nivå av biologiske markører på depresjon og stress måles. Studien har høy teststyrke for å påvise mulig relevant klinisk effekt, samt terapieffektforskjeller mellom eldre med ulike demensdiagnoser. 

 

Relevante lenker:

NYHET: Skal undersøke om musikkterapi og korsang har effekt på demens (20. des. 2019)

MIDDEL prosjektets webside på www.NORCEresearch.no

 

Team in Norway:

Christian Gold |  PI international and in Norwegian team

PhD, trained in music therapy, biostatistics, and trial management, with expertise in designing and conducting international multi-centre RCTs of music therapy, serves as principal investigator (PI) during the first year and is responsible for overall trial methodology and conduct.
chgo@norceresearch.no


Vigdis Sveinsdottir | Project coordinator

PhD, serves as PI from the second year (i.e. May 2021) and is responsible for trial and data management (and biomarkers).
visv@norceresearch.no


Jörg Assmus | Trial statistician
PhD, plans and conducts the statistical analyses.
jras@norceresearch.no


Monika Geretsegger | Management (e.g. data quality) of the international trial

PhD, music therapist, clinical psychologist and senior researcher, with experience in working with people with dementia and designing and managing international trials, is responsible for intervention quality and daily trial conduct.
moge@norceresearch.no


Brynjulf Stige | Contact/agreements with care homes, therapists

PhD, provides expertise on music interventions in care homes and helps with service development and implementation in Norway.
brst@norceresearch.no


Jo Dugstad Wake | REDCap (RC) and other trial management tasks
PhD, information scientist with experience in database development for RCTs, sets up and maintains the electronic data capturing (EDC) systems.
jowa@norceresearch.no