Middel 4 heads

MIDDEL

TURKEY / TÜRKİYE

TÜRKÇE BİLGİLER


JPND

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research, JPND), Avrupa'da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten 24 kurumun bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. JPND kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

 

MIDDEL | Yaşlı Bakımında Demans ve Depresyon İçin Müzik Müdahaleleri: Uluslararası Küme Randomize Deneme

MIDDEL projesinin amacı, demans ve depresyonu olan huzurevi sakinleri için düzenli bakım ile karşılaştırıldığında grup müzik terapisinin ve / veya şarkı söylemenin etkinliğini araştırmaktır. Çalışma Avusturalya, İngiltere, Almanya, Norveç, Hollanda ve Türkiye’den toplam 100 huzurevinde en az 65 yaşında ve hem demans hem de klinik depresyonu bulunan bireyler ile yürütülecektir. Türkiye’deki müdahaleler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı 4 huzurevinde gerçekleştirilecektir. Müdahaleler altı ay sürecektir. Ana kriter (dönem boyunca depresif belirtilerde değişiklik) ve birkaç ikincil sonuç ölçütü klinik anketler aracılığıyla incelenecektir. Ölçümler 3, 6 ve 12. ayda yapılacaktır. Ayrıca, depresyon ve stres üzerindeki biyolojik belirteçlerin seviyesi ölçülecektir. Çalışma, olası ilgili klinik etkinin yanı sıra farklı demans teşhisi olan yaşlılar arasındaki terapi etkisi farklılıklarını göstermek için yüksek bir ölçme gücüne sahiptir. Projenin Türkiye ayağı TÜBİTAK tarafından fonlanmaktadır.


MIDDEL in Turkey is hosted by Ankara Haci Bayram Veli University.

RELEVANT LITERATURE:

Uçaner Çifdalöz, B. (2020). Music therapy in Turkey: Historical background and current perspectives on dementia and end-of-life care. Approaches: An Interdisciplinary Journal of Music Therapy, 1-9.

Team in Turkey:

Burçin Uçaner Çifdalöz | PI in Turkish team
PhD, head of the Musicology Department at the Turkish Music Conservatory at Ankara Haci Bayram Veli University and the president of the Turkish Music Therapy Association (MUZTED), which was founded in 2014.

Barış Gürkan | researcher

PhD, is teaching assistant of the Musicology Department at the Turkish Music Conservatory at Ankara Haci Bayram Veli University and board member of MUZTED. He will provide expertise on music interventions in care homes and will help with service development and implementation in Turkey.

Download CV
baris.gurkan@hotmail.com


Leman Korkmaz Karaoğlu
PhD, is an experienced researcher on the topics of well-being and psychological processes. She will work with data collection, statistical analyses and writing of research reports.
 

Özgür Salur  | music therapist
MA, MT, music person.
At the age of 6, Özgür started his music studies at Istanbul State Conservatory. After national achievements in Turkey and USA, he became a student of Berklee School of Music, majoring in Contemporary Writing & Production and Music Production & Engineering. 
In 2005 he came back to Istanbul, composed commercial music, jingles and music library albums, which were distributed worldwide and used in over 20 countries. During these years, he started studying Psychology and Arts Therapies while he was offering musical activities in Istanbul University Psychiatry and Oncology Clinics. 
He received his master’s degree in music therapy from University of Jyväskylä, Finland in 2016 and has been working actively to promote music therapy in Turkey and in many other countries. 
Özgür currently resides in Istanbul, Turkey, while organizing events with Müzik Terapi Akademisi and teaching at Özyeğin, Marmara and Işık Universities. He is a professional member of the World Music Therapy Federation, board member of (Turkish) Music Therapy Association, and serves as the Turkish delegate at European Music Therapy Confederation.
salurozgur@gmail.com


Yesim Saltik | Turkish-Dutch music therapist at ArtEZ
is responsible for the training and distribution of the knowledge and staff training to Turkey.

Ali Gündeşli | PhD student

ali.gundesli@hbv.edu.tr 


Timuçin Bakırcı | PhD student 

mehmet.bakirci@hbv.edu.tr 


Bora Akın | Graduate student

bora.akin@mgu.edu.tr


Hazal Nevruz | Graduate student, psychologist 

nevruzhazal@gmail.com